ROT-avdrag för asfaltering av garageuppfart

När det gäller bostadsförbättringar finns det många aspekter att beakta, särskilt de ekonomiska. Asfaltering av garageuppfarten är en av alla dessa investeringar.

För den som funderar på att genomföra detta projekt finns det goda nyheter, ROT-avdraget kan i många fall utnyttjas minska kostnaden för detta. ROT-avdraget, som står för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad, är en skattereduktion som tillåter hushåll att dra av 30 % av arbetskostnaden direkt på fakturan för hantverkstjänster, inklusive asfaltering av uppfarten.

Hur mycket kan man dra av med ROT-avdraget?

ROT-avdraget ger dig som fastighetsägare en betydande ekonomisk lättnad vid anlitande av hantverkare för asfaltering av din garageuppfart. Avdraget är 30 % av den totala arbetskostnaden och det finns en övre gräns på 50 000 kronor per person och år. Om arbetskostnaden för asfalteringen uppgår till 100 000 kronor, tillåter avdraget dig att dra av 30 000 kronor direkt på fakturan, så att du endast betalar 70 000 kronor.

Om ni är flera vuxna i hushållet som är skrivna på samma adress kan ni dra nytta av ROT-avdraget var för sig. Om exempelvis två personer är skrivna på bostaden, kan ni gemensamt dra av upp till 100 000 kronor under ett år, givet att arbetskostnaden möjliggör detta. Det är en fördelaktig möjlighet som gör det enklare för familjer att investera i förbättringar av sitt hem på ett kostnadseffektivt sätt.

Vem har rätt till att utnyttja ROT-avdraget?

För att kvalificera dig för ROT-avdraget måste du uppfylla vissa kriterier. Du måste vara över 18 år och ha en skattepliktig inkomst i Sverige för att kunna nyttja skattereduktionen. Det är centralt att förstå att avdraget är personligt och inte kan överlåtas till någon annan.

Du måste också vara ägare till den fastighet där arbetet utförs. Det innebär att du kan vara privatperson som äger en villa, ett radhus eller en bostadsrätt. Sambos eller gifta som delar ägandet av bostaden har också rätt till avdraget. Den som hyr en bostad kan inte göra avdrag för arbeten som utförs där, eftersom det är fastighetsägaren som har rätt till ROT-avdraget.

Säkerställ att företaget har F-skattesedel

Innan asfalteringen av din garageuppfart påbörjas är det avgörande att du kontrollerar att företaget du anlitar innehar en giltig F-skattesedel. Detta är en grundläggande förutsättning för att kunna utnyttja ROT-avdraget.

En F-skattesedel visar att företaget är registrerat för F-skatt hos Skatteverket och därmed har rätt att bedriva näringsverksamhet. Det innebär också att företaget självt ansvarar för att betala in skatter och sociala avgifter vilket är ett tecken på att det är ett seriöst och lagligt företag.

Ett exempel på ett företag som uppfyller dessa krav är Stockholm-asfaltering.se. De har specialiserat sig på att bland annat asfaltera uppfart Stockholm och innehar F-skattesedel. Genom att anlita den typen av företag kan du känna dig trygg i att de tjänster du betalar för kvalificerar sig för ROT-avdraget.

Lämna en kommentar