Sveriges 5 största städer

Sverige är ett relativt stort land med över 9 miljoner invånare. De flesta i Sverige känner säkert till att vår huvudstad Stockholm även är landets största stad, men desto färre känner till vilka 4 andra städer som tillhör de 5 största i detta avlånga och fantastiskt fina land.

Eftersom att människor tenderar att flytta från landsbygden till städerna, och såklart även tvärtom, så kommer Sveriges största städer alltid att förändras och utvecklas, samt bli större eller mindre beroende på andra omständigheter vid varje given tidpunkt.

Med detta sagt finns det dock fem svenska storstäder som för närvarande var och en har över 100 000 invånare. Så låt oss ta en titt på vilka dessa städer är!

1. Stockholm

Stockholm är Sveriges huvudstad och landets största och mest befolkade stad med över 900 000 invånare. De flesta känner till Stockholm eftersom det är både det nationella administrativa centret och landets största handelsstad.

2. Göteborg

Göteborg är Sveriges näst största stad med närmare 600 000 invånare. Staden ligger vid Sveriges västkust och har en av landets största hamnar. Staden har även ett stort och välkänt varvsindustri.

3. Malmö

Malmö är Sveriges tredje största stad med över 300 000 invånare. Den ligger i den sydligaste delen av Sverige i Öresundsregionen, där även Köpenhamn på Danmarks västkust ingår. Förutom att vara en viktig administrativ stad i sin egen rätt är Malmö också hemmet för många studenter både från andra delar av Sverige och från utlandet.

4. Uppsala

Uppsala är en stad som ligger 100 km norr om Stockholm. Den har över 150 000 invånare. Uppsala grundades som en marknadsstad på 1200-talet och blev snabbt en av Sveriges viktigaste städer när det gäller utbildning, religion och kultur. Dess historia som utbildningscentrum gör att den är hemvist för många kulturella attraktioner och historiska monument.

5. Upplands Väsby och Sollentuna

Sveriges femte största stad är Upplands Väsby eller Sollentuna, beroende på om du bor norr eller söder om Stockholm. Båda städerna har över 100 000 invånare och ligger strax norr om Stockholm.

Lämna en kommentar