Vad kostar det att dränera huset?

Dräneringskostnaden för ett hus kan variera avsevärt beroende på faktorer som husets storlek, markförhållanden och vald dräneringsmetod.

Men vad kan man förvänta sig att prislappen för att dränera runt sitt hem kommer att landa på?

Priset kan variera

Kostnaden för husdränering är inte fast utan varierar beroende på flera faktorer. Faktorer som husets storlek och möjligheten att själv utföra delar av arbetet påverkar såklart  totala summan.

För dig som vill få ett exakt pris vad en dränering runt ditt hus skulle landa på, rekommenderar vi att du ser till att begär om att få offert på detta. Vilka aktörer som finns tillgängliga beror såklart på var du bor nånstans, men om du exempelvis bor i Göteborg (och därmed söker hjälp med dränering Göteborg) så finns det många företag som du kan vända dig till för att få en offert. Samma sak gäller i princip för alla större städer och orter i landet.

Så mycket kostar material

Materialkostnaden för dränering beräknas per löpmeter. Det vill säga att priset grundar sig på den omkrets som ska dräneras. Material som används i dräneringsprocessen inkluderar bland annat grus, isolering och dräneringsrör.

Som exempel kan vi ta en fastighet som har en omkrets som kräver 50 löpmeter för att illustrera en potentiell materialkostnad. Materialkostnaden per löpmeter brukar vanligtvis ligga mellan 1 000 och 1 500 kronor. Detta innebär att för en fastighet på 50 löpmeter kan materialkostnaden uppgå till mellan 50 000 och 75 000 kronor.

Kom dock ihåg att detta endast är en uppskattning och att priser kan skilja sig åt beroende på val av material och leverantör. Det är alltid rekommenderat att inhämta offerter från flera olika entreprenörer för att få en mer exakt kostnadsbild för just ditt projekt.

Så mycket kostar arbetet

Arbetskostnaden för husdränering varierar och påverkas av flera faktorer. Generellt sett kan man dock förvänta sig en timkostnad på mellan 600 och 900 kronor för hantverkarnas arbete.

Som exempel på totala arbetskostnader kan vi återigen använda ett hus med en 50 löpmeters grund som exempel. Om vi antar en kostnad på 800 kronor i timmen och att hantverkaren kan färdigställa en löpmeter per timme skulle det innebära en arbetskostnad på 40 000 kronor för hela dräneringsarbetet (50 löpmeter x 800 kronor). Detta är ett ungefärligt prisexempel och den är som sagt viktigt att förstå att den faktiska kostnaden kan variera.

Exempelpris på dränering

När man överväger att dränera sin fastighet är det viktigt att ha en uppfattning om de potentiella kostnaderna. Dessa kostnader delas som sagt upp i materialkostnad och arbetskostnad.

I exemplen ovanför gav räknade vi ut vad just materialet och arbetet potentiellt skulle kunna kosta för en fastighet på 50 löpmeter. För att vi ska kunna få en uppfattning om vad totalpriset för vad en dränering av denna fastighet skulle kunna kosta behöver vi således endast plussa ihop dessa två kostnader.

Genom att kombinera dessa två kan man få en mer omfattande bild av den totala kostnaden för ett dräneringsprojekt. I detta fall blir det alltså 50 000 kr (materialkostnad) + 40 000 kr (arbetskostnad) = 90 000 kr. Som vi nämnt tidigare är det dock viktigt att notera att detta endast är en fingervisning kring vad den faktiskt kostnaden för detta skulle kunna landa på.

Få ett lägre pris med hjälp av ROT-avdraget

Ett effektivt sätt att minska kostnaden för dränering av ditt hus är att utnyttja ROT-avdraget. ROT står för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad och är en skattereduktion som du som husägare kan få för arbetskostnaden när du anlitar en hantverkare för att utföra hantverkstjänster på din bostad. Avdraget är avsett att stimulera den svenska byggbranschen och göra det mer ekonomiskt överkomligt för privatpersoner att förbättra och underhålla sina hem.

När du ska dränera ditt hus kan du dra av 30 procent av arbetskostnaden direkt på fakturan upp till ett maxbelopp. Hantverkaren sköter allt det administrativa och drar av beloppet direkt. Det är dock viktigt att komma ihåg att ROT-avdraget inte gäller för materialkostnader eller maskinhyra utan enbart för själva arbetskostnaden.

Lämna en kommentar